PREMII LA OLIMPIADA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR

ECONOMIŞTI – SECŢIUNEA MARKETING

ALE STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA

1. Ediţia din 2009 – Universitatea Româno – Americană, Bucureşti

Premiul III Paul Ivan – student în anul III, programul de studii “Management”

2. Ediţia din 6-8 mai 2011- Universitatea din Petroşani

Premiul special – Subsecţiunea Master

Paul Ivan – Metode moderne de investigare a satisfacţiei clienţilor în calitate de utilizatori de servicii, coordonator conf.univ.dr. Angela Albu

Premiul pentru originalitate – Subsecţiunea Politici şi strategii de marketing (nivelul licenţă)

Moroşan Alina Maria, Muraru Loredana (anul II ECTS) – Bucovina – un brand românesc în curs de cristalizare, coordonatori: conf.univ.dr. Alexandru Nedelea,  asistent univ.drd. Pavel Stanciu

 

3. Editia din 2013 – Universitatea din Oradea

Premiul pentru originalitatea abordării – Subsectiunea Licenta

Mihai Costea, Ioana Cimpanu, Implicatiile social media marketingului in sporirea activitatii turistice a destinatiei Bucovina (anul II – ECTS), coordonatori: conf.univ.dr. Alexandru Nedelea,  Lector univ.dr. Pavel Stanciu

——————————————————————————–

ÎNSCRIERI pentru Olimpiada de Marketing faza locală pe Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava

Conf.univ.dr. Alexandru NEDELEA
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Departamentul de Economie, Administrarea Afacerilor şi Turism

corp H, cam. H 105
www.seap.usv.ro/eaat
Tel. 0230-216147 int.297; 0330-101130 int.297