Coperta Bazele Site

BAZELE MARKETINGULUI
Autor: Alexandru Nedelea
Editura Sedcom Libris, Iasi, 2009

“Marketingul este arta de a face consumatorii să cumpere de la tine” (Ogilvy)
“O afacere are două şi numai două funcţii esenţiale: marketingul şi inovaţia. Marketingul şi inovaţia obţin rezultate. Toate celelalte reprezintă costuri.”(Peter Drucker)

Marketingul este o disciplină care lucrează cu percepţii. Marketingul nu este o bătălie a produselor în sine, ci a percepţiilor pe care consumatorii le au asupra produselor. Percepţia clientului este realitatea lui. Pe piaţă câştigă firmele care ştiu să influenţeze pozitiv percepţia clienţilor.

Marketingul este mai mult decât vânzare şi publicitate.

“Marketingul este o formă civilizată de luptă, în care majoritatea bătăliilor se câştigă folosind cuvinte, idei şi gândire ordonată.” (Albert W. Emery)

CUPRINS

Cuvânt înainte

I. MARKETING – CONCEPTE, ABORDĂRI ŞI DEFINIŢII
1.1. Introducere în marketing
1.2. Coordonate ale orientării de marketing
1.2.1. Orientarea către client
1.2.2. Fidelizarea clienţilor
1.2.3. Piaţa-ţintă
1.2.4. Profitul
1.2.5. Coordonarea de marketing
1.3. Funcţiile marketingului
1.4. Marketingul de relaţie
1.5. Bugetul de marketing
1.6. Competenţele specialistului în marketing

II. MEDIUL DE MARKETING
2.1. Micromediul de marketing al firmei
2.1.1. Micromediul extern al firmei
2.1.2. Mediul intern al firmei
2.2. Macromediul firmei
2.2.1. Mediul demografic
2.2.2. Mediul economic
2.2.3. Mediul natural
2.2.4. Mediul tehnologic
2.2.5. Mediul politic şi juridic
2.2.6. Mediul cultural

III. CERCETAREA DE MARKETING
3.1. Domenii ale cercetării de marketing
3.2. Studiul de piaţă – domeniu al cercetării de marketing
3.3. Etapele cercetării de marketing

IV. PIAŢA FIRMEI
4.1. Conceptul de piaţă
4.2. Studiul de piaţă
4.3. Dimensiunile pieţei
4.3.1. Capacitatea pieţei
4.3.2 Dinamica pieţei
4.3.3. Aria pieţei
4.4. Segmentarea pieţei
4.4.1. Criteriile demografice de segmentare
4.4.2. Criterii geografice
4.4.3. Criterii psihosociale
4.4.4. Criterii comportamentale

V. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI
5.1. Concepte legate de comportamentul consumatorului
5.2. Influenţe asupra comportamentului de cumpărare
5.2.1. Influenţe psihologice
5.2.2. Influenţe socio-culturale
5.2.3. Influenţele situaţionale
5.3. Procesul de elaborare a deciziei consumatorului
5.3.1. Recunoaşterea problemei (nevoii)
5.3.2.Căutarea informaţiilor
5.3.3. Evaluarea alternativelor
5.3.4. Decizia de cumpărare
5.4. Tipologia comportamentului consumatorului
5.5. Comportamentul post-cumpărare
5.6. Metode de analiză şi de măsurare a satisfacţiei consumatorului

VI. LEGI ŞI PRINCIPII ALE MARKETINGULUI

VII. MARKETINGUL PERSONAL ŞI MARKETINGUL PRIN PROPRIA PERSOANĂ
7.1. Conceptul de marketing personal
7.2. Brand şi branding personal
7.3. Marketingul personal: cum să te poziţionezi tu însuţi şi cum să-ţi poziţionezi propria carieră
7.4. Marketing prin propria persoană
7.5. Marketingul, succesul şi puterea
7.6. Programarea gândirii de învingător, perseverenţa şi succesul

VIII. CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Price: 39 lei
 
Categorized in