coperta Marketing_in_adm-site

MARKETING IN ADMINISTRATIA PUBLICA

Autor: Alexandru Nedelea
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2006

Marketingul în administratia publica vizeaza concepte, principii, metode si tehnici pentru întelegerea si perfectionarea activitatilor de marketing si de executie din institutiile administratiei publice (primarii, consilii locale, prefecturi, consilii judetene, ministere, agentii guvernamentale, institutii aflate în subordinea guvernului, presedintie etc.) si a comportamentului de marketing al functionarilor publici, permanenti si / sau alesi din sectorul public.

CUPRINS

FUNDAMENTELE MARKETINGULUI IN ADMINISTRATIA PUBLICA
1.1. Conceptul de marketing
1.2. Marketingul non-profit, marketingul social si marketingul public
1.2.1. Marketingul non-profit
1.2.2. Marketingul social (orientarea spre societate)
1.2.3. Marketingul public
1.3. Marketing in administratia publica
1.3.1. Conceptul de marketing in administratia publica
1.3.2. Principii de marketing in administratia publica
1.3.3. Caracteristicile marketingului in administratia publica
1.3.4. Orientarea catre cetateni
1.3.5. Publicul tinta
1.3.6. Marketingul intern si interactiv in administratia publica
1.3.7. Aplicarea principiilor de marketing in administratia publica din Romania

II. RELATIA INSTITUTIEI PUBLICE CU CETATENII (CLIENTII DIN SECTORUL PUBLIC)
III. MEDIUL DE MARKETING
3.1. Micromediul de marketing
3.2. Macromediul de marketing
3.2.1. Mediul natural
3.2.2. Mediul demografic
3.2.3. Mediul economic
3.2.4. Mediul tehnologic
3.2.5. Mediul socio-cultural
3.2.6. Mediul politic si juridic
3.3. Analiza mediului de marketing
Analiza SWOT a institutiei de administratie publica

IV. CERCETAREA DE MARKETING IN ADMINISTRATIA PUBLICA
4.1. Conceptul de cercetare de marketing in administratia publica
4.2. Metode de cercetare
4.3. Cercetarea in relatiile publice ale institutiei administratiei publice
4.4. Surse de informatii
4.5. Date, baze de date si informatii de marketing in administratia publica
4.6. Cercetarea de marketing in domeniul satisfactiei cetatenilor – clienti

V. MIXUL DE MARKETING IN ADMINISTRATIA PUBLICA
5.1. Politica de produs
5.2. Politica de pret
5.3. Locul si/sau distributia
5.4. Promovarea
5.5. Personalul
5.6. Procesele
5.7. Mediul fizic sau ambianta

VI. POLITICA DE PRODUS
6.1. Specificul politicii de produs in administratia publica
6.2. Nevoia sociala si oferta sociala
6.3. Conceptul de servicii publice
6.4. Clasificarea serviciilor publice
6.5. Calitatea serviciilor publice
6.6. Serviciile publice in Uniunea Europeana
6.7. Politici publice

VII. COMUNICAREA – PROMOVAREA PUBLICA
7.1. Conceptul de comunicare a institutiilor publice
7.2. Comunicarea interpersonala in administratia publica
7.3. Comunicarea externa a administratiei publice
7.4. Comunicarea intre institutia publica si cetateni
7.4.1. Comunicarea publica
7.4.2. Comunicarea intre functionarul public si cetatean
7.5. Modalitati de comunicare
7.5.1. Comunicarea verbala
7.5.2. Comunicarea „face to face”
7.5.3. Comunicarea la telefon
7.5.4. Ascultarea activa in relatia functionar public-cetatean
7.5.5. Comunicarea nonverbala
7.6. Comunicarea informatiilor de interes public
7.6.1. Informatia de interes public
7.6.2. Tipuri de informatii care se comunica din oficiu
7.6.3. Informatii exceptate de la liberul acces al cetatenilor
7.6.4. Rolul compartimentelor de informare si relatii publice din cadrul institutiilor publice
7.6.5. Metode de transmitere a informatiei de interes public
7.6.6. Raportul anual privind accesul la informatiile de interes public
7.6.7. Atributiile functionarului public privind liberul acces la informatia publica
7.7. Promovarea serviciilor publice
7.7.1. Conceptul de promovare a serviciilor publice
7.7.2. Imaginea institutiei publice
7.7.3. Identitatea institutionala
7.7.4. Imaginea primariei
7.7.5. Cauze si consecinte ale imaginii negative a institutiei publice
7.7.6. Publicitatea in administratia publica

VIII. RELATIILE PUBLICE IN ADMINISTRATIA PUBLICA
8.1. Delimitari conceptuale
8.2. Istoric al relatiilor publice
8.3. Relatiile publice in administratia publica
8.4. Opinia publica
8.5. Compartimentul de Relatii publice
8.6. Relatiile cu publicul
8.7. Biroul de presa al institutiei publice
8.9. Revista presei
8.10. Relatiile administratiei publice cu mass-media
8.11. Purtatorul de cuvant in administratia publica
8.12. Conferinta de presa
8.13. Invitatia si redactarea ei
8.14. Briefingul
8.15. Stirile de presa
8.16.Anuntul de presa
8.17. Comunicatul de presa
8.18. Dosarul de presa
8.19. Vizita de documentare
8.20. Interviul de relatii publice
Fisa de mesaje
Aparitia la televizor
Interviul pentru presa scrisa
8.21. Evenimentul de relatii publice
8.22. Vizita si voiajul de presa
8.23. Lobby-ul
8.24. Advocacy
8.25. Relatiile publice la nivel guvernamental

IX. MARKETINGUL ON-LINE IN ADMINISTRATIA PUBLICA
9.1. Utilizarea internetului in administratia publica
9.2. Comunicarea in administratia publica si societatea informationala
9.3. Serviciile de informare electronica pentru cetateni
9.4. Comunicarea on-line in administratia publica din Romania
9.5. Plata prin mijloace electronice a taxelor si impozitelor locale in Romania
9.6. Promovarea on-line in administratia publica
9.7. Resurse web in administratia publica

BIBLIOGRAFIE

Price: 39 lei
 
Categorized in