coperta Politici de marketing in turism

POLITICI DE MARKETING IN TURISM
Autor: Alexandru Nedelea
Editura Economica, Bucuresti 2003

Lucrarea de fata îsi propune, si în opinia noastra reuseste, sa abordeze ampla problematica a acestuia oferind un tablou cuprinzator, coerent, structurat logic asupra elementelor ce dau specificitate marketingului turistic.

Lucrarea dispune de un substantial suport monografic (în prima parte) si de o încercare de operationalizare a problematicii la specificul turismului românesc (în cea de a doua parte). Finalitatea demersului realizat de autor este reprezentata de trasarea unor jaloane clare pentru strategiile si politicile de marketing ce s-ar cere implementate în turismul românesc, pentru recâstigarea unor piete externe si revigorarea, la niveluri superioare de performanta, a pietei interne pentru consumatorul autohton de turism.

Lucrarea se caracterizeaza printr-un spirit critic evident, argumentat si analitic la adresa realitatilor din turismul românesc, dublat de o viziune lucida asupra solutiilor practice de modificare a actualei stari de lucruri. Multiplele structuri ce rezulta, în baza numeroaselor criterii de segmentare a pietei turistice sunt valorificate în continuare drept elemente de diversificare si diferentiere a ofertei produsului turistic în raport de paleta, tot mai nuantata, a motivatiei purtatorilor cererii.

Laitmotivul demersului strategic dezvoltat de aceasta lucrare este aplicarea unui marketing agresiv pozitiv.

În modelarea produsului turistic, ce ocupa locul central în majoritatea strategiilor de succes, autorul propune patru dimensiuni: o strategie de diferentiere, comparativ cu ofertele tarilor concurente, o strategie de diversificare a prestatiilor turistice, o strategie de flexibilizare a ofertei si o strategie de crestere a calitatii.

Capacitatea de analiza critica a autorului releva dubla ipostaza în care domnia sa se prezinta în fata cititorilor, pe de o parte, în calitate de cadru didactic universitar si specialist în domeniul economiei turismului, iar pe de alta parte, drept practician confruntat cu luminile si umbrele climatului economic actual al României. Componenta substantial monografica a lucrarii face ca aceasta sa reprezinte un valoros material didactic în domeniul turismului. Concluziile ce însotesc fiecare capitol în parte întaresc caracterul didactic al lucrarii.

Locul central în economia lucrarii îl detine viziunea strategica atribuita constructiei de marketing turistic. Într-o astfel de viziune, elaborarea unui sistem de prioritati, ancorat în multiplele coordonate ale universului macro- si microeconomice constituie pentru întreprinzatorul din turism în conditie “sine qua non” a supravietuirii si prosperitatii sale, într-un univers devenit din ce în ce mai concurential. Acest sistem solicita judecarea demersurilor întreprinderii într-o perspectiva pe termen mediu si lung. Apreciem felul în care autorul a înteles si transpus în lucrare aceasta viziune.

Pentru a valida demersul teoretic si metodologic realizat, autorul propune, în partea finala a lucrarii, un proiect de implementare a strategiilor de marketing la nivelul “Clubului de turism Voiaj” din Bucovina în care incursiunea teoretica se îmbina armonios cu experienta dobândita de autor în activitatea nemijlocita de turoperator.

Se cere semnalat, de asemenea, vastul suport bibliografic pe care se sprijina lucrarea, remarcându-se selectia cu discernamânt a materialelor si informatiilor valorificate.
Analizând lucrarea în integralitatea sa, calitatea demersului de analiza si modelare, felul în care autorul si-a construit argumentarea, valentele aplicative, ce depasesc cadrul unor încercari punctuale, consideram ca exista suficiente argumente de natura sa probeze calitatea de cercetator stiintific format a domnului Alexandru Nedelea.

Prof.univ.dr. Nicolae Al. Pop
Academia de Studii Economice din Bucuresti

CUPRINS
I. Politica de produs in turism
0.1.1. Conceptul de produs turistic
1.1.1. Particularitatile produsului turistic
1.1.2. Serviciile turistice
1.1.3. Tipologia produselor turistice
0.1.2. Diferentierea si pozitionarea ofertei de produse si servicii turistice
1.2.1. Diferentierea ofertei turistice
1.2.2. Pozitionarea ofertei turistice
0.1.3. Ciclul de viata al produsului turistic
1.3.1. Ciclul de inovare al produsului turistic
1.3.2. Ciclul de viata comerciala al produsului turistic
0.1.4. Calitatea produselor turistice
0.1.5. Strategii de produs turistic
0.1.6. Concluzii

II. Politica de pret in turism
0.2.1. Particularitati ale pretului
0.2.2. Fundamentarea preturilor in turism
2.2.1. Orientarea pretului in functie de costuri
2.2.2. Orientarea pretului in functie de cerere
2.2.3. Orientarea pretului in functie de concurenta
0.2.3. Strategii de pret in turism
2.3.1. Obiective ale politicii de pret
2.3.2. Tipologia strategiilor de pret in turism
0.2.4. Concluzii

III. Politica de distributie in turism
0.3.1. Conceptul si rolul distributiei in turism
0.3.2. Canale de distributie
3.2.1. Canale directe
3.2.2. Canale indirecte
0.3.3. Tipuri de intermediari
3.3.1. Turoperatorii
3.3.2. Agentiile de turism detailiste
3.3.3. Alte categorii de intermediari
3.3.4. Sisteme de rezervare prin computer si de distributie globala
0.3.4. Strategii de distributie
0.3.5. Concluzii

IV. Politica promotionala in industria turismului
4.1. Promovarea turistica – concept, particularitati si obiective
4.2. Publicitatea turistica
4.3. Relatiile publice
4.4. Promovarea vanzarilor produsului turistic
4.5. Marketingul direct
4.6. Forta de vanzare
4.7. Concluzii
V. Produsul turistic in Romania
5.1. Serviciile turistice
5.2. Strategii si politici ale produsului turistic romanesc
5.3. Produse turistice romanesti
5.4. Concluzii

VI. Politica de pret

VII. Politica in distributie

VIII. Promovarea turistica in Romania
8.1. Obiectivele strategiilor si politicilor de promovare turistica in Romania
8.2. Niveluri ale strategiei de promovare a turismului
8.3. Promovarea turistica a Romaniei la nivel national si international
8.4. Asociatii de promovare regionala
8.5. Concluzii

IX. Strategii si politici de marketing in cazul produsului turistic Bucovina
9.1. Analiza SWOT a produsului turistic Bucovina
9.2. Politica de pret
9.3. Politica de distributie
9.4. Politica de promovare

X. Strategii si politici de marketing in cadrul clubului de turism Voiaj
10.1. Politica de produs
10.2. Politica de pret
10.3. Politica de distributie
10.4. Promovarea ofertei
10.4.1. Publicitate
10.4.2. Relatiile cu publicul
10.4.3. Promovarea vanzarilor
10.4.4. Marketing direct
10.4.5. Forta de vanzare

Bibliografie

Price: 39 lei
 
Categorized in