Coperta-Strategii

Autori: Alexandru Nedelea, Dănuţ Tiberius Epure

Editura: Muntenia, Constanţa, 2008

Cartea „Strategii de dezvoltare ale firmelor de comerţ, turism şi servicii” este destinată profesioniştilor din comerţ, turism şi servicii, masteranzilor, studenţilor şi tuturor celor ce au intenţia să se iniţieze în acest sector deosebit de atractiv.

Cartea este redactată în stil modern, oferă cunoştinţe de bază specifice economiei intreprinderii, componentelor, tipologiei şi elementelor de analiza strategică a firmei, precum strategiile specifice produsului, preţului, distribuţiei şi promovării, fiind din acest punct de vedere deosebit de utilă celor care doresc să obţină cu maximă eficienţă, informaţii importante şi de actualitate, atât cu caracter teoretic cât şi practic privind industriile comerţului, turismului si serviciilor.

 

 CUPRINS

Cuvânt pentru o carte frumoasă

Capitolul 1

ASPECTE TEORETICE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA

1.1. Definirea şi caracteristicile întreprinderii

1.2. Clasificarea întreprinderilor

1.3. Obiectivele întreprinderii

1.4. Funcţiile întreprinderii

1.5. Mediul extern al întreprinderii

1.5.1. Factorii externi care influenţează activitatea întreprinderii

1.5.2. Relaţiile externe ale întreprinderii

 

Capitolul 2

STRATEGIA ÎNTREPRINDERII – CONCEPT ŞI PRACTICĂ

2.1. Aspecte teoretice ale strategiei

2.2. Componentele strategiei

2.3 Tipuri de strategii

2.4 Rolul strategiei

2.5 Elemente de analiză strategică a întreprinderilor

 

Capitolul 3

STRATEGII DE PRODUS ALE FIRMELOR DE COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII  

3.1. Delimitări conceptuale privind politica de produs

3.2. Strategia de diferenţiere

3.3. Strategia de poziţionare

3.4. Strategia de marketing în funcţie de etapa ciclului de viaţă al produsului

3.5. Strategii de înnoire a produselor

3.6. Strategii de adoptare a cuplului produse-pieţe

3.7. Strategii de portofolii de produse

3.8. Strategii concurenţiale

3.9. Strategii legate de marcă

3.10. Alte tipuri de strategii de produs

3.11. Strategii de produs ale firmei de turism

 

Capitolul 4

STRATEGII DE PREŢ        

4.1. Alegerea unei strategii de preţ

4.2. Strategia preţului scăzut

4.3. Strategia preţului ridicat

4.4. Strategii de poziţionare

4.5. Strategia preţurilor de aliniere

4.6. Strategia stabilirii preţului / tarifului pe criterii geografice

4.7. Strategia preţurilor / tarifelor ce presupun stimulente şi bonificaţii

4.8. Strategia preţului produselor opţionale

4.9. Strategia preţurilor / tarifelor diferenţiate

4.10. Strategia preţurilor internaţionale

4.11. Strategia de preţuri în cazul produselor captive

4.12. Strategia de preţ în cazul ofertei-pachet

4.13. Strategia preţurilor psihologice

4.14. Strategia stabilirii preţului produselor derivate

4.15. Strategia stabilirii preţului pentru fructificarea avantajului de piaţă

4.16. Strategii de preţ ale firmei de turism

 

Capitolul 5

ACTIVITĂŢI ŞI STRATEGII  DE DISTRIBUŢIE  

5.1. Componentele, fluxurile economice şi funcţiile distribuţiei

5.2. Particularităţi ale procesului de planificare a distribuţiei

5.3. Integrarea activităţilor de distribuţie

5.4. Analiza procesului de servire a clienţilor

5.5. Strategii de distribuţie

5.6. Strategii de distribuţie ale firmelor din turism

 

Capitolul 6

COMUNICAREA ŞI STRATEGIILE DE PROMOVARE ALE FIRMEI DE COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII         

6.1. Comunicarea şi promovarea în marketing

6.2. Obiectivele promovării firmei de comerţ, turism şi servicii

6.3. Bugetul promoţional

6.4. Mixul comunicaţional de marketing

6.5. Particularităţi ale strategiei de promovare ale firmelor din turism

 

Capitolul 7

STRATEGII DE POZIŢIONARE ALE FIRMELOR DE COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII 

BIBLIOGRAFIE

 

 

Price: 39 lei
 
Categorized in