Alexandru-Mircea Nedelea (coord.) – Turism. Teorie şi practică

Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014

I. Turismul de la teorie  la practică

1.1. De la simpla călătorie … la „totul inclus”

De la simpla experienţă… la competenţă”

1.2. De la vechile tendinţe… la noile trend-uri în turismul actual

1.3. Turismul şi „Turismologia”

1.4. Factori favorizanţi şi defavorizanţi în dezvoltarea turismului

1.4.1. Factori favorizanţi în dezvoltarea turismului

1.4.2. Factori devaforizanţi în dezvoltarea turismului

1.5. Turismul în context naţional

1.6. Turismul în context mondial

 

II. Geografia turistică

2.1. Turismul – obiect de cunoaştere şi cercetare geografică

2.2. Locul distinct al Geografiei turismului în Sistemul Ştiinţelor Geografice

2.3. Principii de studiu ale Geografiei Turistice

2.4. Cele 7 categorii conceptuale cu care operează

Geografia turistică

 

III. România – destinaţie turistică internaţională. Studiu de caz: analiza destinaţiei România-2012-2013

3.1. Studiu de caz: analiza destinaţiei România – 2012-2013

3.2. Destinaţia România, între ecologic-competitiv-regional-durabil

şi calitativ

3.3. Dezvoltarea turismului sub semnul durabilităţii

 

IV. Implicarea touroperatorilor în dezvoltarea durabilă a turismului

4.1. Rolul touroperatorilor în dezvoltarea durabilă a turismului

4.2. Integrarea principiilor dezvoltării durabile în procesul de selecţie a

furnizorilor de servicii turistice

4.3. Studii de caz privind bune practici pentru dezvoltarea durabilă a

turismului utilizate de touroperatori internaţionali

 

V. Antreprenoriatul în turism

5.1. Antreprenoriatul şi micile afaceri în turism

5.2. Avantajele şi dezavantajele antreprenoriatului în turism

 

VI. Comunicarea responsabilă cu turistul global

6.1. Turistul global

6.2. Comunicarea faţă-în-faţă cu oaspeţii străini

6.3. Responsibilitatea în comunicarea cu turiştii

 

VII. Serviciile turistice şi importanţa promovării lor în mediul online

7.1. Introducere

7.2. Definirea conceptului de e-marketing

7.3. Impactul internetului asupra serviciilor turistice

7.4. Piaţa de turism online

7.5. Componentă sine qua non a activităţii turistice: promovarea

online

7.6. Stabilirea obiectivelor unei campanii de promovare online

7.7. Analiza rezultatelor implementării e-marketingului în

activitatea turistică. Măsurarea succesului campaniilor

de promovare online

7.8. Comerţul electronic în contextul serviciilor turistice

7.9. Aspecte juridice privind promovarea online şi comerţul

electronic

7.10. Concluzii

 

VIII. Turismul religios

8.1. Pelerinajul – împlinire spirituală şi/sau afacere de turism

8.2. Turismul religios: concepte şi forme

8.3. Evoluţia turismului religios

8.4. Turismul religios în România

8.5. Cazarea în turismul religios

8.6. Elemente de marketing în turismul religios

8.7. Turism religios în Bucovina

8.8. Concluzii

 

Comenzi:

alnedelea(at)yahoo.com

Tel. 0740019277

Price: 39 lei39 lei
 
Uncatagorized