MASTERAT

TEME LUCRĂRI  DE DISERTAŢIE

            Având în vedere numărul limitat al temelor posibil a fi coordonate de un cadru didactic, se recomandă ca înscrierea să se facă în anul II de studii.

 

 1. Planul de marketing la firma …
 2. Particularităţi ale activităţii de marketing pe piaţa de retail din România
 3. Marketing comparat pe piaţa de retail / în comerţ
 4. Analiza activităţii de marketing a companiei
 5. Strategii de marketing ale firmelor
 6. Mixul de marketing al firmei
 7. Strategii de marketing ale centrelor comerciale de tip mall
 8. Politici de marketing pe piaţa serviciilor de … (telefonie mobilă / transport / bancare / turistice)
 9. Strategii şi politici de marketing ale firmei
 10. Marketing pe Internet
 11. Analiza pieţei româneşti a publicităţii
 12. Publicitatea alternativă / netradiţională, media neconvenţională şi creativitatea
 13. Persuasiunea în marketing
 14. Manipularea în publicitate / mass-media
 15. Particularităţi ale pieţei turistice
 16. Strategii de marketing  pentru dezvoltarea turismului
 17. Strategii  de dezvoltare şi promovare a turismului  din Bucovina în scopul obţinerii unei poziţii competitive pe piaţa naţională şi internaţională
 18. Strategii de marketing pentru promovarea turistică a cetăţilor medievale Suceava, Hotin şi Soroca
 19. Strategii de marketing ale firmelor de turism din România / Republica Moldova / Ucraina / oraşul Suceava / Vatra Dornei / Câmpulung Moldovenesc / judeţul Suceava / judeţul Botoşani / judeţul Neamţ
 20. Marketingul destinaţiei turistice
 21. Imaginea şi brandul destinaţiei turistice
 22. Branding şi rebranding de ţară
 23. Marketing comparat de ţară. Studiu de caz: Republica Moldova, Ucraina, Grecia, Turcia, Austria, China, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Elveţia, Israel, Egipt
 24. Brandul de turism al României
 25. Promovarea brandurilor turistice
 26. Brandul turistic al regiunii …
 27. Plan de marketing privind valorificarea potenţialului turistic al zonei/oraşului …
 28. Strategii de promovare a turismului românesc pe piaţa turistică internaţională
 29. Strategii de marketing  pentru dezvoltarea turismului cultural / balnear / religios / rural
 30. Dezvoltarea şi promovarea turismului rural românesc
 31. Promovarea turismului rural românesc – factor al dezvoltării economice durabile
 32. Marketing comparat în turism
 33. Strategii de marketing ale firmelor de turism / comerţ / servicii
 34. Promovarea brandurilor turistice
 35. Marketing turistic prin Internet
 36. Distribuţia electronică a serviciilor turistice
 37. Promovarea online în turism
 38. Marketing hotelier
 39. Marketing pentru un turism responsabil
 40. Particularităţi şi tendinţe în marketingul universitar. Studiu de caz: Promovarea imaginii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava prin intermediul Centrului de marketing educaţional şi relaţii publice
 41. Marketingul personal al managerilor
 42. Brandingul personal (marketingul personal comparat) al liderilor (Steve Jobs, Richard Branson, Bill Gates, Donald Trump)
 43. Neuromarketingul
 44. Marketingul viral
 45. Mobile Marketing
 46. Guerrilla Marketing
 47. Facebook – instrument de marketing online
 48. Social media marketing
 49. Blogul – instrument de promovare a companiei
 50. Marketing şi comunicare în turism prin reţele sociale
 51. Activitatea de marketing a Clubului de studii asiatice România-China
 52. Marketing comparat al organizaţiilor studenţeşti (Clubul de Marketing, CASt, AIESEC, GIRB, ANSSA, FIRESC, ASCOR, ASUS, CROS, OSCER, Clubul studenţesc de vânătoare „Sfântul Eustatiu”,  Societatea Studenţilor Suceveni)
 53. Activitatea de marketing a Clubului Voiaj
 54. Multi-Level Marketing sau Network Marketing
 55. Cercetarea de marketing şi spionajul economic

 

MAE

 1. Marketing diplomatic şi consular
 2. Comunicarea şi promovarea în administraţia publică
 3. Aspecte privind marketingul public în România
 4. Promovarea imaginii instituţiei publice
 5. Relaţiile publice în instituţiile statului
 6. Marketing online în administraţia publică din România
 7. Strategii şi politici de marketing public în România
 8. Politici de promovare ale instituţiilor publice
 9. Aplicarea principiilor de marketing în administraţia publică din România / Republica Moldova / Uniunea Europeană
 10. Particularităţi ale activităţii de marketing public ale ministerelor / consiliilor judeţene/ primăriilor
 11. Marketing comparat în administraţia publică. Studiu de caz: Republica Moldova şi România
 12. Marketing public comparat în Uniunea Europeană / pe plan internaţional
 13. Particularităţi ale activităţii de marketing public ale ministerelor (de exemplu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional)
 14. Elemente de marketing public în activitatea consiliilor judeţene / primăriilor
 15. Rolul administraţiei publice în promovarea brandului de ţară
 16. Marketing public comparat la nivelul administraţiei prezidenţiale (Vladimir Putin, Barack Obama, Hu Jintao)
 17. Rolul administraţiei publice în promovarea turismului
 18. Activitatea de lobby şi advocacy
 19. Marketingul în structurile infodocumentare (la biblioteca…)
 20. Rolul centrului de informaţii pentru cetăţeni în promovarea instituţiei publice
 21. Relaţia instituţiei publice cu presa
 22. Marketingul personal al managerilor publici
 23. Particularităţi şi tendinţe în marketingul universitar. Studiu de caz: Promovarea imaginii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava prin intermediul Centrului de marketing educaţional şi relaţii publice

 

+ teme propuse de studenţi

 

Contact:

Conferenţiar univ. dr. Alexandru NEDELEA

Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Departamentul de Economie, Administrarea Afacerilor şi Turism

Corp H,  cam. H 105

Tel. 0230 / 216147 int. 297

www.marketingclub.ro

E-mail: alnedelea(a)yahoo.com