TEME PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ

 

Având în vedere numărul limitat al temelor posibil a fi coordonate de un cadru didactic, se recomandă ca înscrierea să se facă în anul II de studii.

 1. Analiza mixului de marketing la firma …
 2. Aspecte teoretice şi practice privind activitatea de marketing a firmei
 3. Strategii de marketing ale firmelor
 4. Marketing comparat pe piaţa de retail / în comerţul din România
 5. Marketing pe Internet / Marketing online
 6. Publicitatea la televiziune / radio
 7. Analiza pieţei româneşti a publicităţii
 8. Politici de marketing ale firmei
 9. Analiza publicităţii pe Internet în România
 10. Persuasiunea în marketing
 11. Piaţa serviciilor de …(telefonie mobilă / transport / …)
 12. Marketingul ONG-urilor / organizaţiilor nonprofit
 13. Agenţia de publicitate
 14. Particularităţi ale activităţii de marketing pe piaţa de retail din România
 15. Brand şi branding
 16. Politica de promovare la compania …
 17. Planul de marketing la firma …
 18. Piaţa de publicitate în judeţul Suceava
 19. Aspecte privind marketingul spaţiilor de vânzare şi merchandisingul
 20. Cercetarea de marketing şi spionajul economic
 21. Marketingul personal al managerilor şi psihologia succesului
 22. Brandingul personal (marketingul personal comparat) al liderilor (Steve Jobs, Richard Branson, Bill Gates, Donald Trump)
 23. Neuromarketingul
 24. Marketingul viral
 25. Mobile Marketing
 26. Guerrilla Marketing
 27. Facebook – instrument de marketing online
 28. Social media marketing
 29. Blogul – instrument de promovare a companiei
 30. Activitatea de marketing a Clubului de studii asiatice România-China
 31. Marketing comparat al organizaţiilor studenţeşti (Clubul de Marketing, CASt, AIESEC, GIRB, ANSSA, FIRESC, ASCOR, ASUS, CROS, OSCER, Clubul studenţesc de vânătoare „Sfantul Eustatiu”,  Societatea Studenţilor Suceveni)
 32. Multi-Level Marketing sau Network Marketing
 33. Manipularea în publicitate / mass-media
 34. Publicitatea alternativă / netradiţională, media neconvenţională şi creativitatea
 35. Marketing comparat de ţară. Studiu de caz: Republica Moldova, Ucraina, Grecia, Turcia, Austria, China, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Elveţia, Israel, Egipt

+ teme propuse de studenţi

ECTS

 

 1. Marketing şi comunicare în turism prin reţele sociale
 2. Marketingul destinaţiei turistice
 3. Imaginea şi brandul destinaţiei turistice
 4. Strategii de marketing  pentru dezvoltarea turismului cultural / balnear / religios / rural
 5. Dezvoltarea şi promovarea turismului rural românesc
 6. Promovarea turismului rural românesc – factor al dezvoltării economice durabile
 7. Analiza particularităţilor activităţii de marketing în cadrul unei firme prestatoare de servicii
 8. Strategii de promovare a turismului românesc pe piaţa turistică internaţională
 9. Marketing comparat în turism
 10. Strategii de marketing ale firmelor de turism din România / Republica Moldova / Ucraina / oraşul Suceava / Vatra Dornei / Câmpulung Moldovenesc / judeţul Suceava / judeţul Botoşani / judeţul Neamţ
 11. Promovarea turismului cultural în România
 12. Mixul de marketing în cadrul unităţii de cazare / agenţiei de turism
 13. Promovarea turistică a judeţului Suceava / zonei (a brandului) Bucovina
 14. Strategii de marketing în turismul din judeţul Suceava
 15. Piaţa turistică a judeţului Suceava
 16. Dezvoltarea şi promovarea turismului din oraşul Suceava
 17. Strategii de marketing pentru promovarea turistică a cetăţilor medievale Suceava, Hotin şi Soroca
 18. Dezvoltarea şi promovarea turismului balnear
 19. Piaţa turistică românească
 20. Mixul de marketing în turismul rural românesc
 21. Dezvoltarea şi promovarea turismului în Republica Moldova
 22. Dezvoltarea şi promovarea turismului  în zona Dorna / Câmpulung Moldovenesc / Gura-Humorului / Suceviţa / Maramureş / Neamţ / Cernăuţi
 23. Promovarea brandului Vatra Dornei
 24. Activitatea de marketing a centrelor de informare  turistică şi a asociaţiilor regionale de promovare turistică
 25. Publicitatea în turism
 26. Marketing turistic prin Internet
 27. Marketing hotelier
 28. Distribuţia electronică a serviciilor turistice
 29. Promovarea online în turism
 30. Promovarea prin Internet a turismului din Bucovina – Crearea unui ghid turistic on line
 31. Turismul şi comunicarea în social media (Facebook, Twitter)
 32. Turismul religios în România
 33. Strategii şi politici de marketing în turism
 34. Branding şi rebranding de ţară. Studii de caz: China, România, Republica Moldova, Rusia etc.
 35. Brandul de turism al României
 36. Branding şi competitivitate în turismul românesc
 37. Promovarea brandurilor turistice
 38. Brandul turistic al regiunii …
 39. Activitatea de marketing a Clubului Voiaj
 40. Marketing pentru un turism responsabil

 

AP şi AMS

 1. Marketing diplomatic şi consular
 2. Aspecte teoretice şi practice privind activitatea de marketing  a instituţiei publice
 3. Politici de promovare ale instituţiilor publice
 4. Relaţiile publice în administraţia publică
 5. Promovarea imaginii instituţiei publice
 6. Marketing online în administraţia publică
 7. Promovarea online a instituţiilor publice din România
 8. Aspecte teoretice şi practice privind marketingul public
 9. Strategii de comunicare în instituţiile publice
 10. Aplicarea principiilor de marketing în administraţia publică din România / Republica Moldova / Uniunea Europeană
 11. Particularităţi ale activităţii de marketing public ale ministerelor (de exemplu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional)
 12. Elemente de marketing public în activitatea consiliilor judeţene / primăriilor
 13. Performanţă prin marketing şi comunicare. Studiu de caz Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA)
 14. Marketingul de imagine la nivelul …
 15. Marketing comparat în administraţia publică. Studiu de caz: Republica Moldova / Ucraina şi România
 16. Rolul administraţiei publice în promovarea brandului de ţară
 17. Marketing public comparat în Uniunea Europeană / pe plan internaţional
 18. Promovarea online a instituţiilor publice europene
 19. Marketing public comparat la nivelul administraţiei prezidenţiale (Vladimir Putin, Barack Obama, Hu Jintao)
 20. Rolul administraţiei publice în promovarea turismului
 21. Activitatea de lobby şi advocacy
 22. Marketingul în structurile infodocumentare (la biblioteca…)
 23. Rolul centrului de informaţii pentru cetăţeni în promovarea instituţiei publice
 24. Relaţia instituţiei publice cu presa
 25. Marketingul personal al managerilor publici
 26. Particularităţi şi tendinţe în marketingul universitar. Studiu de caz: Promovarea imaginii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava prin intermediul Centrului de marketing educaţional şi relaţii publice

 

Contact:

 

Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Departamentul de Economie, Administrarea afacerilor şi Turism,

Corp H, cam. H 105

Tel. 0230 / 216147 int. 297

www.marketingclub.ro

E-mail: alnedelea(a)yahoo.com

 

Conf.univ.dr. Alexandru NEDELEA